zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

wtorek, 20-07-2021 (00:00:00) | komentarze (0)


Zgodnie z art. 171 pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jednakże mogą go otrzymać jedynie Ci, którzy spełniają określone kryteria. Chcesz się dowiedzieć, czy należysz do tej grupy? Sprawdź, czym dokładnie jest ekwiwalent, kto może go otrzymać i na jakich warunkach.

Zobacz też: Staż pracy po studiach a urlop >>

Wyliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany ulop

Czym jest ekwiwalent pieniężny i komu przysługuje?

Po otrzymaniu wypowiedzenia pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Jedną z nich są pieniądze. Nie każdy z nas ma świadomość tego, że jeśli nie wykorzystaliśmy wszystkich lub części dni urlopowych, to one nie przepadają. Gdybyśmy przedłużyli umowę o pracę, to przeszłyby na kolejny rok, lecz skoro ta została rozwiązana, to należy nam się rekompensata w postaci ekwiwalentu.  

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie przysługujące osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Może być wypłacony jedynie gdy zostanie rozwiązany stosunek pracy, który nie będzie ponownie nawiązany z tym samym pracodawcą bezpośrednio. Wynika z tego, że o świadczenie wyrównujące mogą się starać tylko Ci, którym nie przedłużono umowy i nie zostaną ponownie zatrudnieni przez tego samego pracodawcę.

Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Według przepisów, ustalonych przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku, określając kwotę ekwiwalentu istnieje kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas wyliczania jego wielkości. Nie ma zapisanej stałej i równej kwoty dla wszystkich.

Podstawa do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego - ile pensji liczyć?

W przypadku osób rozliczających się co miesiąc podstawą prawną jest kwota stałej miesięcznej wypłaty należącej się pracownikowi w miesiącu, w którym nabył prawo do ekwiwalentu - został poinformowany o zakończeniu stosunku pracy. Kiedy nie mamy stałej wypłaty, to bierze się pod uwagę formę rozliczania.

Jeśli dostajemy pensję raz w miesiącu lub częściej (np. tygodniówka), to zwraca się uwagę na te, które zostały wypłacone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Gdy jednak otrzymujemy wynagrodzenie rzadziej niż raz w miesiącu, np. raz na kwartał, to w tym przypadku uwzględnia się okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Gdy zaś pracownik nie mógł pracować przez pełen miesiąc, to otrzymane wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni faktycznie przepracowanych. Jeżeli zaś osoba przez cały miesiąc, na podstawie którego powinno się obliczyć ekwiwalent, przebywała na urlopie, to należy uwzględnić kolejny miesiąc, za który przysługiwało mu wynagrodzenie.

Następnie: "uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni, jaką by pracownik przepracował, gdyby pracował we wszystkie dni przewidziane zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (a więc uzupełnia się wynagrodzenie do wysokości, jaką by pracownik otrzymał, gdyby przepracował pełne miesiące)" - pip.gov.pl.

Ekwiwalent  pieniężny za niewykorzystany ulop

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Aby móc zastosować powyższe reguły należy obliczyć kwotę miesięcznego wynagrodzenia i podzielić ją przez współczynnik, o którym więcej poniżej. W ten sposób otrzymamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu. Jeśli chcemy poznać dokładną stawkę godzinową, to musimy podzielić go dodatkowo przez 8. Kiedy pracujemy na niepełny etat (np. 3/4) musimy obliczyć godzinówkę, pomnożyć razy 6 (średnio tyle godzin pracujemy dziennie na 3/4 etatu) i kolejno pomnożyć razy liczbę dni urlopowych, których nie wykorzystaliśmy.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego

Od dni występujących w danym roku kalendarzowym należy odjąć wszystkie niedziele, święta oraz dni wolne, które wynikają z rozkładu pracy w przeciętnym 5 dniowym tygodniu roboczym. Otrzymany wynik dzielimy przez 12 i w ten sposób uzyskujemy współczynnik, który jest niezbędny do wykonania wcześniejszych obliczeń. Dzięki temu z łatwością dowiemy się, ile wynosi należny nam ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zobacz też: Czy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

KK

Fot. Pixabay

Źródła: pip.gov.pl; sejm.gov.pl

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama