zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Podejmowanie działalności gospodarczej

piątek, 25-10-2013 (00:00:00) | komentarze (0)


Jeżeli jesteś zdecydowany samodzielnie zacząć zarabiać, wykonując swój zawód lub prowadzić działalność gospodarczą w odpowiadającej Ci dziedzinie, musisz przede wszystkim sprecyzować swój zamiar co do tego, czy rzeczywiście musisz zostać przedsiębiorcą prowadzącym tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też może będziesz prowadził samodzielnie zawodową działalność w formie osobistego świadczenia usług, o ile to w danej dziedzinie jest możliwe.

Występują różne formy samodzielnego zarobkowania, które niekoniecznie muszą oznaczać prowadzenie przedsiębiorstwa. Możesz np. zajmować się wynajmem lokali w swojej nieruchomości, którą dla tego celu nabyłeś. Możesz również wykonywać samodzielnie różne wolne zawody bądź funkcjonować na rynku już jako ekspert lub biegły bez potrzeby rejestracji jako przedsiębiorca. W przedstawionej poradzie znajdziesz między innymi odpowiedzi dotyczące tego zakresu i przesłanki, jakimi się kierować przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Porada ta może służyć również Tobie jako przedsiębiorcy dla zweryfikowania swojego aktualnego statusu. Być może niekoniecznie musisz występować jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, gdyż może wystarczy prowadzenie osobiście samodzielnie działalności zawodowej.

Faza podejmowania decyzji (zobacz: Uwaga 1)

Chcesz być prawdziwym przedsiębiorcą? Oznacza to także rezygnację z pracy dla dotychczasowego pracodawcy w formie pracy na  własny rachunek, w  tzw. outsourcingu, tylko dla oszczędzania kosztów Twojego zatrudnienia np. na umowę o pracę, kosztem Twojej przyszłej emerytury czy chorobowego. Jeżeli rzeczywiście chcesz oferować własny produkt lub usługę na rynku, a niekoniecznie tylko świadczyć pracę (usługi) swojemu dotychczasowemu pracodawcy, zostań przedsiębiorcą.

1.Sprecyzowanie produktu i rynku

Jeżeli masz pomysł na swój produkt, ofertę usługową, to zaczynasz od rozpoznania warunków formalnoprawnych i rynkowych, właściwych dla danego produktu czy usługi. Jeżeli natomiast nie masz sprecyzowanego pomysłu lub masz tylko pomysł ogólny, jak np. chcesz otworzyć restaurację, oferować usługi informatyczne w sieci, lub też zająć się produkcją w branży meblarskiej bez sprecyzowania produktu, to musisz najpierw rozpoznać różne rynki i warunki na nich. W ten sposób możesz, bowiem ustalić, jaka minimalnie oferta musi być kierowana do odbiorców, tak od strony asortymentowej jak i od strony ilościowej, aby móc przymierzyć się do rozpoczęcia działalności z punktu widzenia własnych możliwości.

2. Co wziąć pod uwagę?

Jeżeli już sprecyzowałeś produkt i rynek, na który chcesz go wprowadzić, dopiero wówczas możesz przymierzyć się do podjęcia działalności, mając na uwadze:

a)moment wejścia – czyli, od kiedy mógłbyś dostarczyć produkt, od kiedy możliwe jest efektywne wejście na dany rynek (różne zdarzenia gospodarcze, sezonowość, rynek terytorialny, do którego można dotrzeć, rynek, który dopiero powstanie, ale wymaga inwestycji już teraz);

b)własne kompetencje, w tym kompetencje wyuczone i praktykę;

c)kompetencje osób, z którymi chcesz podjąć współpracę (np. z małżonkiem);

d)środki materialne i finansowe w Twojej dyspozycji, czyli: pieniądze, dostęp do lokalu, środki transportu, narzędzia itp;

e)dostępność rynku i środków, rozumiane jako zdolność kredytowa czy choćby możliwość sfinansowania przez pożyczkę od rodziny oraz możliwość wynajmu lokalu, placu itp. w odpowiedniej lokalizacji.

3. Rozpoznanie uwarunkowań danej działalności

Konieczne jest także rozpoznanie i uwzględnienie szeregu uwarunkowań danej działalności. Uwarunkowania formalnoprawne (w tym administracyjno-prawne i kontraktowe, decydujące o koszcie wejścia na rynek i koszcie funkcjonowania na tym rynku) dotyczą m.in.: regulacji i warunków:

- związanych z formami i technikami sprzedaży, np. sprzedaży na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży internetowej i wysyłkowej lub

- związanych z rynkami regulowanymi, takimi jak rynki farmaceutyków, broni, fajerwerków, niektórych substancji chemicznych oraz rynki usług, takie jak ochrony mienia, detektywistyczne, przewozu  (np. transport osób).

Jeżeli rozpoznałeś powyższe środki, które masz w dyspozycji i uwarunkowania dla twojej działalności gospodarczej to, mając na uwadze ryzyka i bariery, które w ten sposób ujawniłeś, czy potrzeby, które określiłeś związane z dostępnością środków: pieniądze, kredyty, lokal lub dostępnością rynku, możesz podjąć decyzję czy już jesteś gotów projektować przedsięwzięcie i przygotować ofertę, czyli rozplanować konkretnie uruchomienie swojej działalności. Powinieneś zastanowić się przy tym:

a)Czy musisz zatrudnić pracowników? Jeżeli tak, to ilu i o jakich kwalifikacjach?

b)Gdzie będziesz miał siedzibę? Czy w tej siedzibie będziesz prowadził działalność, czy jedynie funkcjonował pod tym adresem jako przedsiębiorca, a działalność prowadził w innym lokalu przedsiębiorstwa bądź poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, w tym przez Internet (w sieci)?

c)Czy i jakie środki komunikacji transportu są Ci potrzebne?

d)Czy musisz wynająć lub kupić dodatkowy lokal  tak na działalność, siedzibę jak i np. na magazyn produktów dla potrzeb sprzedaży wysyłkowej?

e)Jakie środki inwestycyjne i obrotowe musisz zaangażować? Za ile i jakie wyposażenie zakupić bądź wynająć? Ile trzeba będzie wyłożyć na zakup pierwszych produktów lub sfinansowanie sprzedaży pierwszych towarów lub usług, zanim wpłyną należności za sprzedane produkty lub usługi?

4. Planowanie

W większości przypadków trzeba przygotować tzw. biznesplan. O jego dokładności, szczegółowości będzie rozstrzygać oczywiście wielkość planowanej działalności, tak w rozumieniu kosztu rozpoczęcia, jak i wielkości obrotu. Ważne są również dodatkowe uwarunkowania, które mogą wymuszać sporządzenie bardziej profesjonalnych i szczegółowych planów przedsięwzięcia, a więc nie tylko szczegółowego kosztorysu, ale także projekcji przewidywanych obrotów, projektowanych marż, nakładów na reklamę, upustów lub bonifikat przewidywanych na starcie czy strat w pierwszym okresie działalności, gdy trzeba wyjść na rynek z optymalnie dużą ofertą, a sprzedaż jeszcze nie osiągnie odpowiednio wysokiego pułapu (wkalkulowanie strat na nadmiernym zapasie, przeterminowaniach). Ponadto, w projekcie trzeba uwzględnić koszty ewentualnej pomocy prawnej, przynajmniej na starcie, w przygotowaniu podstawowych koniecznych dokumentów i regulacji wewnętrznych oraz w transakcjach z klientami, czyli regulaminów sprzedaży i przyjmowania reklamacji lub zwrotu towarów, umów z konsumentami (o ile są potrzebne), dokumentów gwarancyjnych, regulaminów wewnętrznych: pracy, organizacyjnego, bhp, ppoż, a także umów związanych z wynajmem wyposażenia, maszyn, urządzeń, lokalu, tak aby dokonać tego w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyka i koszty. Wobec tego prawdopodobnie konieczne jest też wkalkulowanie doradztwa finansowo-podatkowego, w ramach którego uzyskasz pomoc w zakresie stworzenia biznesplanu.Biznesplan przyda się m.in. wówczas, gdy np. bank będzie tego wymagał dla udzielenia kredytu, leasingowania środka transportu lub maszyn; lub będzie tego wymagał  stały dostawca towarów, które chce sprzedawać w formie komisowej lub gdy towar można uzyskiwać do sprzedaży na warunkach przejścia własności z zapłatą ceny lub ratalnej.

4. Poszerz wiedzę

Abyś mógł wejść w rolę przedsiębiorcy i wziąć sprawy w swoje ręce, musisz również uzupełnić swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorcy oraz reguł funkcjonowania na rynku ogólnie i rynkach szczególnych w konkretnych przypadkach. Po pierwsze, proponujemy Ci chociaż na wstępie pobieżne zapoznanie się z podstawowymi pojęciami (zobacz: uwaga U2) z którymi będziesz miał teraz do czynienia, czytając o swoich prawach i obowiązkach i o prawach swoich konsumentów, kontrahentów. Po drugie, przedstawiamy Ci listę podstawowych wybranych aktów prawnych (zobacz: uwaga U3) lub przepisów szczególnych do których powinieneś sięgać w przypadku określonych wątpliwości bądź zdarzeń. Po trzecie, sprawdź co oferujemy w zakresie instrukcji, porad, regulaminów, umów w obszarze serwisu Mikroporady.pl.

6.Wybór formy

Dopiero gdy przejdziesz kolejno powyższe etapy w zakresie konkretyzowania pomysłu na Twoją firmę, możesz zastanowić się nad formą jej prowadzenia i nad formalną procedurą wejścia na rynek. Aby zostać przedsiębiorcą czyli zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców lub w tzw. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i znaleźć się w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), musisz najpierw zdecydować czy chcesz być indywidualnym przedsiębiorcą, właścicielem przedsiębiorstwa bezpośrednio, czy też wybrać formę spółki, spółdzielni i czy są Ci potrzebni wspólnicy.

7. Dostępne w kraju formy działalności, to obok indywidualnego przedsiębiorcy, przede wszystkim:

- spółka cywilna;
- spółdzielnia;
- spółka partnerska;
- spółka komandytowa;
- spółka jawna;
- spółka komandytowa – akcyjna;
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- spółka akcyjna;

Jeżeli nie ma uzasadnionych powodów ani partnerów lub finansujących, którzy chcą być wspólnikami, to zdecyduj się zostać indywidualnym przedsiębiorcą.

8. Procedurę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdziesz pod na stronie CEIDG. Regulują ją przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2013, poz. 672). Art.25 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia wszystkie dane, które muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację.

9. Jeżeli chcesz rozpoznać i ewentualnie zastosować np. formę spółdzielni lub spółki, zapoznaj się z omówieniem tych i innych dostępnych form działalności, które znajdziesz w Instrukcji: Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności gospodarczej?
 
Źródło: Serwis Mikroporady.plKomentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama