zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Zespół idealny – jak go stworzyć?

piątek, 07-09-2012 (00:00:00) | komentarze (0)


Zarówno podczas studiów, jak i w późniejszej karierze nie sposób nie zetknąć się z pojęciem pracy zespołowej. Termin ten stał się na tyle powszechny, że nie zawsze jest on właściwie rozumiany. Bo czym tak naprawdę jest zespół? Czy tworzy go każda grupa osób? Jakie warunki musimy spełnić, by naszą zbiorowość można było nazwać zespołem? I w końcu, jak wykorzystać kompetencje i cechy każdego członka grupy, by wydajnie, efektywnie i bezkonfliktowo współpracować?

Zespół sensu stricto
Według definicji Manfreda Gellerta i Clausa Nowaka praca zespołowa to „prowadząca do osiągnięcia konkretnego celu współpraca 2 – 8 specjalistów, charakteryzujących się różnorodną wiedza i różnymi umiejętnościami, pracujących razem nad zdefiniowanym, złożonym zadaniem, projektem lub problemem, według wspólnie ustalonych zasad.” Zgodnie z jej założeniami zespołem nie można nazwać grupy nauczycieli języka angielskiego ze szkoły językowej – nie pracują oni nad wspólnym zadaniem i nie posiadają różnorodnych umiejętności. Często z pojęciem zespołu wiązano zwykłą grupę pracowników w sposób luźny ze sobą współpracującą. Tymczasem zespół to odpowiednia kompilacja ściśle wyznaczonych ról i kompetencji, mająca na celu wykorzystanie „kolektywnej mądrości” dla znalezienia rozwiązania, na które jednostka by nie wpadła, bądź które pojedynczej osobie zajęłoby zbyt wiele czasu. W zespole koordynacja pracy i właściwa komunikacja między specjalistami pobudza kreatywność, a decyzje podjęte przez zespół są łatwiej akceptowane i szybciej realizowane przez resztę zbiorowości..

Czy masz predyspozycje do pracy w zespole?
Osoba predysponowana do pracy zespołowej to ktoś, kto potrafi zrezygnować z rywalizacji, jest świadomy i pewny swoich kompetencji i potrafi przekonać do nich resztę grupy, jest otwarty w stosunku do swojej pracy i jej wyników, uznaje osiągnięcia innych, potrafi bronić własnych przekonań, oraz skutecznie łączyć własne interesy z interesami zespołu.

Definiowanie celów i opis zadań
Niedopuszczalna w pracy zespołowej jest sytuacja, w której pracownicy tracą z oczu cel swojej pracy, rozmowy podczas spotkań krążą po błahych tematach, a prace nie posuwają się do przodu. Aby temu zapobiec należy dokładnie wyznaczyć cele, jakie chcemy osiągnąć podczas drogi do stanu pożądanego oraz opisać zadania, przed którymi chcemy stanąć. Jeśli wiemy w jaki sposób dojść do stanu pożądanego, nie trzeba wyznaczać celu. Należy to zrobić, gdy droga do osiągnięcia tego stanu nie jest jasno sprecyzowana. Cele mogą dotyczyć wydajności  (kosztów, jakości, ilości itp.), rozwoju (kompetencji, struktur org itp.) oraz konkretnego zachowania (komunikacja, współpraca). Powinny być specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne, terminowe.

Zadania, które będziemy wykonywać powinny mieć harmonogram, który ściśle określi ich ważne etapy i czas, w jakim powinniśmy je osiągnąć.  Opis zadania powinien być jasny dla każdego członka zespołu, a decyzja co do jego treści powinna być zaakceptowana przez zespół. Każde zadanie powinno zostać przydzielone zgodnie z kompetencjami i zdolnościami członków grupy.

Decyzje – kto i jak powinien je podejmować?
Aby zespół pracował poprawnie konieczny jest jasny i jednoznaczny system podejmowania decyzji. Błędy w tej sferze mogą prowadzić do zrezygnowania, obojętności a nawet buntu pracowników. Każdy członek zespołu powinien czuć, że na wpływ na kształt podejmowanych decyzji, nie wolno jednak pozostawić tej roli zespołowi jako całości, bez wyznaczenia konkretnej osoby decyzyjnej. Przywódca powinien, po konsultacjach z zespołem zadecydować i upewnić podwładnych, że podjęte przez niego działanie jest słuszne.

Informacja zwrotna – jak radzić sobie z krytyką?
Dla prawidłowego funkcjonowania zespołu konieczna jest kontrola realizacji przyjętych wcześniej celów oraz powierzonych poszczególnym członkom grupy zadań. Metodą stosowaną najczęściej w procesie komunikacji między członkami zespołu a kierownictwem jest tzw. feedback, czyli informacja zwrotna. Przekazywanie takich informacji przez kierownictwo oznacza mówienie o tym, jak zachowanie, czy wyniki pracy jednego z członków zespołu jest odbierane przez nie, lub innych pracowników. Sprawne posługiwanie się informacją zwrotną w zespole może zapobiec nagromadzeniu się w nim gniewu, negatywnych emocji, bądź nierozwiązanych problemów. Prawidłowe przekazywanie takich informacji pomaga budować zaufanie między pracownikami i kierownictwem. Feetback powinien przebiegać tak, by nawet negatywne odczucia zostały wykorzystane do poprawy jakości pracy. Ważne, by krytykę formułować krótko, konkretnie i konstruktywnie, nie wprowadzając do niej żalu i emocji, które mogłyby uczynić ją nieobiektywną. W przypadku przyjmowania krytyki, najgorszym, co można zastosować, jest atak. Aby uniknąć pogłębiania się złego stosunku przełożonego do nas i naszej pracy należy owej krytyki dokładnie wysłuchać, jasno przedstawiając później swoje zdanie i unikając przy tym grania na emocjach rozmówcy. Aby dojść do porozumienia ważne jest, by wspólnie przedyskutować punkty krytyki, z którymi się zgadzamy parafrazując słowa i upewniając się, czy właściwie zostały one przez nas zinterpretowane. Odpowiednie punkty krytyki mogą zostać ostatecznie zastąpione przez jasne ustalenia. W tym kontekście należy wyjaśnić, czego oczekuje od nas rozmówca. Wówczas należy zadecydować, czy proponowane przez niego zmiany są akceptowalne i wykonalne. Istotne jest również, by na zakończenie takiej rozmowy udzielić sobie nawzajem informacji zwrotnej na jej temat. Dzięki temu można się upewnić, czy nie pozostały żadne urazy, które mogłyby zaszkodzić współpracy.

Role w zespole
Podział musi być zgodny z kompetencjami a także ułożony tak by zapobiegać konfliktom. Jeżeli po rozdziale zadań pozostają niejasności, czy też zadania nakładają się na siebie, staje się to często źródłem problemów związanych z zakresem obowiązków, podwójną pracą, czy rywalizacją.

Delegowanie zadań
Czasem w pracy zespołowej zdarzają się sytuacje, kiedy jednego z pracowników należy odciążyć. Kierownik zespołu podejmuje wtedy decyzję o delegowaniu zadań. Taki zabieg może także motywować pracownika przejmującego rolę, gdyż daje mu szansę wykazania się na innym polu. Warunkiem jest, by dany pracownik posiadał na tym polu odpowiednie kompetencje. Aby delegowanie zadania przebiegło poprawnie należy pamiętać o dokładnym opisaniu zadania lub celu, nadaniu odpowiednich po temu kompetencji oraz przeniesieniu odpowiedzialności, a także wyposażeniu w niezbędne do prawidłowej pracy zasoby.

Praca w zespole - 10 przykazań
1. Wspólnie definiujcie cel pracy - nikt nie może czuć, że nie ma wpływu na kształt zespołu, w końcu macie się uzupełniać i czerpań wzajemnie ze swojej wiedzy!
2. Precyzyjnie formułujcie zadania - niedomówienia w tej podstawowej kwestii powodują często duże straty w czasie oraz nieporozumienia mogące skutkować frustracją.
3. Wspólnie ponoście odpowiedzialność - ponieważ wszyscy uczestniczą w procesie decyzyjnym, niedopuszczalne jest wzajemne obwinianie się za niepowodzenie.
4. Zaakceptujcie wypracowane rozwiązanie - nie zawsze decyzje można podejmować jednomyślnie. Jeżeli nie zgadzasz się z którąś, zaakceptuj ją dla dobra zespołu i powodzenia prac.
5. Interpretujcie wyniki waszej pracy - pomoże wam to we właściwym wyciągnięciu wniosków i wykorzystaniu ich w przyszłość.
6. Przekazujcie sobie wszystkie niezbędne informacje - właściwy ich przepływ zapobiegnie nieporozumieniom, błędom i przyspieszy proces osiągania celu.
7. Bądźcie otwarci na sugestie - traktujcie je jak pomoc, nie krytykę.
8. Nie starajcie się ze sobą rywalizować - każdy z was jest dobry w czymś innym, więc po prostu współpracujcie, a razem dojdziecie dalej.
9. Trzymajcie się wyznaczonego celu i zadań - samowolne wprowadzanie zmian bez ustaleń z resztą zespołu wniesie do pracy jedynie chaos.
10. Bądźcie konsekwentni - niekiedy wyniki działań nie są widoczne od razu. Nie zmieniajcie co chwilę taktyki w połowie procesu pracy - tak nigdy do niczego nie dojdziecie.

Na podstawie: Gellert M., Nowak C., Zespół, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, Hardingham A, Praca w zespole, Wyd. Petit, 1999Marcelina Szondelmajer
(marcelina.szondelmajer@dlastudenta.pl)

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama