zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Biuro Karier Politechnika Koszalińska

75-507 Koszalin
ul. Rejtana 17
tel. +48943478928
fax +48943478926

http://www.kariera.koszalin.pl

bk@kariera.koszalin.pl


Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów "Biuro Karier" w Koszalinie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej "Millennium", przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Politechniką Koszalińską. Nasze Biuro powstało 4 lutego 2002 roku w ramach działającego przy Stowarzyszeniu Akademickiego Centrum Kariery i Promocji Absolwentów.


Misja Biura Karier Politechniki Koszalińskiej

Zapewnienie studentom i absolwentom Politechniki Koszalińskiej jak najlepszych możliwości startu w życie zawodowe poprzez działania poufne i nieodpłatne.


Cele Główne działalności Biura Karier Politechniki Koszalińskiej

Promocja zawodowa studentów i absolwentów oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników, tworzenie dobrego klimatu umożliwiającego realizację wybranej ścieżki kariery jak największej liczbie absolwentów PK. Kształtowanie wizerunku absolwenta PK  jako odpowiedniego dla danej firmy pracownika.


Co i dla kogo robi Biuro Karier?

Biuro Karier jest swoistym pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbiera informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców i przekazują je studentom oraz absolwentom.


Biuro Karier świadczy następujące usługi:

1. prowadzi doradztwo zawodowe (indywidualne grupowe) dla studentów i absolwentów:

  • ustala ich predyspozycje zawodowe i radzi, jaką wybrać drogę kariery zawodowej,
  • pomaga w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowanie do poszukiwania pracy, sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia negocjacji płacowych, itp.);

2. dostarcza informacje o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach, itp.) oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. aktywnie poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych.

4. prowadzi bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy –mamy możliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom prowadzącym rekrutacje pracowników;

5. organizuje bezpośrednie kontakty studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez wizyty informacyjne w przedsiębiorstwach, organizowanie Targów Pracy i Giełdy Pracy, prezentacji firm na terenie wyższych uczelni;

6. bada losy i monitoruje kariery zawodowe absolwentów oraz informuje władze wyższych uczelni o tendencjach zaobserwowanych na rynku pracy, aby mogły one kształtować pożądany na rynku profil kształcenia;

7. umożliwia korzystanie z potencjału nauko­wego polskich wyższych uczelni w zakresie ekspertyz i technologii;

8. dba o dobry wizerunek wyższych uczelni zarówno wewnątrz środowiska akademickiego, jak i na zewnątrz;

9. promuje ideę Biur Karier i przyczynia się do ich powoływania przy innych wyższych uczelniach.Kto korzysta z usług Biur Karier?

  • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy;
  • pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy;
  • wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskanym za pośrednictwem Biur Karier.

 


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama