zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Trzynasta pensja - ile wynosi i kto ma prawo ją otrzymać?

piątek, 03-03-2023 (00:00:00) | komentarze (0)


Od wielu lat funkcjonuje dodatkowe wynagrodzenie w roku, znane jako trzynasta pensja lub tzw. trzynastka. Nie jest to pensja, którą otrzyma każdy, a grupy pracowników wyszczególnione przez prawo.

Zobacz też: Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy - oto wyniki badań.

Trzynasta pensja - ile wynosi i kto ma prawo ją otrzymać?Trzynasta pensja - kto ją otrzymuje?

Otrzymanine dodatkowego wynagrodzenia w roku nie dotyczy wszystkich osób zatrudnionych. Kodeks pracy wymienia jedynie tych, którzy pracują w sferze budżetowej. Te przepisy prawne znajdują się w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Tzw. trzynastkę otrzymają pracownicy:

 • państwowych jednostek sfery budżetowej;
 • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach;
 • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową;
 • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.
Wówczas otrzymanie trzynastej pensji nie jest zależne od rodzaju podpisanej umowy.

Ile wynosi "trzynastka"?

Wysokość trzynastej pensji w roku została szczegółowo wyznaczona w art. 4 ust. 1 wspomnianej już ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z zapisem "trzynastkę" stanowi 8,5 procenta sumy wynagrodzeń pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który wypłacany jest dodatek. Do sumowanie bierze się pod uwagę również wynagrodzenie urlopowe i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Nie wlicza się jednak wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby i zasiłku macierzyńskiego.

Na wysokość trzynastej pensji ma wpływ okres zatrudnienia pracownika. Ten, który przepracował w danym zakładzie pracy pełen rok kalendarzowy, otrzyma pełne wynagrodzenie. Osoba zatrudniona przez część tego czasu może otrzymać proporcjonalną pensję, jednak tylko, jeżeli przepracowała ona nie mniej niż 6 miesięcy w zakładzie. Są od tej reguły wyjątki, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, gdzie wskazuje się, kiedy pracownik może otrzymać pełne trzynaste wynagrodzenie, pomimo tego, że nie przepracował pół roku. Ma to miejsce w przypadku:

 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
 • skorzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego wychowawczego, a także urlopu dla poratowania zdrowia;
 • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
 • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
 • rozwiązania stosunku pracy w związku z: przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne; przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem; likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy; likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
 • podjęcia zatrudnienia: w wyniku przeniesienia służbowego; na podstawie powołania lub wyboru; w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy; w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją; po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
 • a także w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika.
KD
fot. pexels
Źródło: poradnikpracownika.pl

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama