zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Budowa i części deklaracji PIT-28

piątek, 19-02-2021 (00:00:00) | komentarze (0)


Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: PIT 28, jest deklaracją składaną przez podatników - osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ryczałtu. Część z nich to osoby, które uzyskują przychody z wynajmu mieszkań. Często to podatnicy zupełnie nie związani z zagadnieniami podatków czy finansów. Dlatego przybliżenie budowy formularza może być pomocne w pracy tych osób. Z jakich części składa się formularz? Na co zwrócić uwagę?

PIT 28 część wstępna

Przed zasadniczą częścią zeznania, oznaczoną literami do "A" do "U", znajduje się tak zwany wstęp deklaracji, czyli pozycje od 1 do 4 oraz pouczenia. W ramach pozycji pierwszej, podatnik musi wprowadzić swój identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL podatnika. Pozycje drugą i trzecią wypełnia urząd. W pozycji czwartej, podatnik powinien podać rok, za który przygotowywane jest zeznanie podatkowe. W tym miejscu podatnik może również przeczytać pouczenia obejmujące informacje o tym dla kogo przeznaczony jest formularz, jaka jest jego podstawa prawna, jakie są terminy składania PIT oraz miejsce jego składania. Zgodnie z nim odpowiednio: formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, składanym w terminie od 15 lutego, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, do urzędu zgodnie z art. 21 ust. 2, według miejsca zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną.

Czytaj więcej na temat PIT 28 tutaj: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_28/

Część merytoryczna od „A” do „U”

Część merytoryczna, inaczej nazywana częścią zasadniczą PIT 28, składa się z elementów (formalnie nazywanych częściami) oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu od „A” do „U”. Każda z nich przeznaczona jest na inne informacje:

-        A - to część, w której podatnik powinien określić miejsce i cel składania zeznania;

-        B - zawiera dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika;

-        C - to tabela przedstawiająca przychody podatnika objęte ryczałtem;

-        D - służy do przedstawienia odliczeń od przychodów;

-        E - służy do obliczenia przysługujących odliczeń od przychodów;

-        F - stanowi miejsce do wprowadzenia podstawy opodatkowania;

-        G - to część służąca do zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych;

-        H – w tym miejscu podatnik wprowadza przychody po zwiększeniach i zmniejszeniach;

-        I - miejsce obliczenia ryczałtu po odliczeniach od przychodów;

-        J - to miejsce na wprowadzenie odliczeń od ryczałtu;

-        K - pozwala obliczyć należny ryczałt;

-        L - podatnik może podawać informacje o zwolnieniu z art. 21 ust 6 - 13 ustawy;

-        M - w części M należy podać dane dotyczące ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty;

-        N - to ryczałt obliczony i wykazany w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach), a także obliczony przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy;

-        O- pozwala złożyć wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego;

-        P - umożliwia wprowadzenie informacji uzupełniających;

-        Q - część służąca informacji o załącznikach;

-        R - pozwala na wprowadzenie danych dotyczących karty dużej rodziny;

-        S - służy do zawarcia przez podatnika informacji dodatkowych;

-        T - podatnik może wskazać rachunek bankowy do zwrotu nadpłaty;

-        U - na końcu deklarację należy podpisać.

Część końcowa objaśnienia i pouczenia

W części końcowej (po części zasadniczej oznaczonej literami od "A" do "U") podatnik może zapoznać się z 13 objaśnieniami do formularza oraz pouczeniami w zakresie możliwości wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji podatkowej PIT 28. Ustawodawca przypomina w tym miejscu również o możliwej odpowiedzialności karnoskarbowej za zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. W przypadku wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej PIT online, dostawcy aplikacji często wykorzystują specjalne systemy wsparcia podatników, tak aby objaśnienia i pouczenia pojawiały się lub były dostępne również na etapie pracy nad poszczególnymi częściami zeznania podatkowego (na bieżąco).

Artykuł Partnera

fot. shutterstock

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama