zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Praca w nadgodzinach - co trzeba wiedzieć?

poniedziałek, 06-02-2023 (00:00:00) | komentarze (0)


Z godzinami nadliczbowymi, czyli inaczej zwanymi nadgodzinami, mamy do czynienia w momencie, kiedy czas pracy przekracza ustalony dzienny harmonogram pracownika. Czy pracownik ma obowiązek zostać w pracy po godzinach?

Zobacz też: Sztuczna inteligencja a redukcja etatów. Jakie zawody są zagrożone?

Praca w nadgodzinach - co trzeba wiedzieć?Nadgodziny są obowiązkowe!

Godziny nadliczbowe to czas spędzony w pracy poza ustalonym stałym harmonogramem. Nie uznaje się ich, jeśli pracownik zostaje w miejscu pracy z własnej inicjatywy i bez wiedzy pracodawcy. Prawo pracy mówi, że pracownik ma obowiązek wykonywać godziny nadliczbowe na polecenie przełożonego. Przepisy jednak dokładnie określają, kiedy następuje taka konieczność.

Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa tylko w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Co do szczególnych potrzeb pracodawcy: zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 26 maja 2000 roku, I PKN 667/00

szczególne potrzeby pracodawcy należy rozumieć jako przeciwstawne do zwykłych, normalnych potrzeb pracodawcy, tj. zaistniałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa zaplanować nadgodzin, jeżeli jednak pracownik odmówi wykonywania godzin nadliczbowych, wówczas mamy do czynienia z naruszeniem obowiązków pracownika. Jest to podstawa do nałożenia kary porządkowej lub rozwiązania umowy o pracę.

Kto ma prawo odmówić wykonywania nadgodzin?

Zakaz wykonywania godzin nadliczbowych dotyczy pracy pracowników:

  • zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy,
  • w ciąży (zakazu tego nie uchyla zgoda pracownicy będącej w ciąży),
  • młodocianych,
    którzy opiekują się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, chyba że pracownik zgodzi się na pracę w godzinach nadliczbowych,
    posiadających zaświadczenie lekarskie o konieczności czasowego wstrzymania się od pracy w godzinach nadliczbowych, wydane na podstawie przepisów szczególnych,
  • niepełnosprawnych, chyba że: pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony przy pilnowaniu, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracownika, a w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą – wyrazi zgodę na niestosowanie zakazu.

Ponadto pracownik ma prawo odmówić wykonywania godzin nadliczbowych, kiedy polecenie pracodawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

KD

fot. pexels

Źródło: poradnikpraocownika.pl

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama