zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Dyskryminacja w pracy - jak się przejawia?

poniedziałek, 23-01-2023 (00:00:00) | komentarze (0)


Do dyskryminacji może dochodzić w różnych miejscach i przypadkach. Może dotyczyć wyglądu, wyznania, płci, wieku, narodowości i wielu innych kategorii. Dyskryminacja w pracy jest stale obecna. Co o dyskryminacji mówi Kodeks pracy i jak to zjawisko się przejawia?

Zobacz też: Ukończenie 26. roku życia a wynagrodzenie - co się zmieni?

Dyskryminacja w pracy - jak się przejawia?Dyskryminacja w Kodeksie pracy

Na początku warto wyróżnić dwa rodzaje dyskryminacji w pracy. Może być ona bezpośrednia lub pośrednia. Dyskryminacja bezpośrednia polega na gorszym traktowaniu osób w sposób całkowicie jawny. Najczęściej w środowisku zawodowym dochodzi do gorszego traktowania pracowników ze względu na płeć, np. jedna zarabia więcej od drugiej. Często również dochodzi do dyskryminacji ze względu na wiek - oferty szkoleń trafiają do młodych osób, natomiast nie oferuje się ich starszym pracownikom. Dyskryminacja pośrednia to ukryty sposób. Występuje w sytuacjach, gdy regulamin pracy zakłada inaczej, niż dzieje się to w rzeczywistości. Przykładowo: inne przepisy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

O nierównym traktowaniu w Kodeksie pracy mowa w art. 18:

§ 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Formy dyskryminacji w pracy

Jedną z form dyskryminacji w pracy jest mobbing. To długotrwałe działanie, mające na celu upokorzenie pracownika. Kolejną formą jest molestowanie. Definiuje to Kodeks pracy:

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

KD

fot. pexels

Źródło: poradnikpracownika.pl

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama